invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
hotel
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Декаденсът на съвременната естетика
Prof. Carlo Zappala

Думата "естетика" произхожда от древногръцки и оригиналното й значение е възприемане, чувство, усещане и емоция. То не е било обвързано с категориите Красиво и Грозно, така както ги възприемаме днес. Оттогава досега то е било променяно от различни философски и социално-културни течения.

Каквито и да са тези философски интерпретации, свързани със значението на думата "естетика", единствено хората на изкуството са съхранили истинското и вярното й значение. Това е позволило на много от тях - гениите на изкуството - да създадат шедьоври, които ще останат вечни.

Днес в естетичното зъболечение, както и в целия свят на естетичната медицина и естетичната или козметичната хирургия, различните видове материали и технологии предлагат изключителни възможности за възстановяване на естествения вид на зъбите с биосъвместими материали. Но само благодарение на доброто познаване на анатомията и на зрителното възприятие, на вникването във физиологията и патологията и на задълбоченото познаване на съществуващите материали и технологии , би било възможно да постигнем истински естетичен резултат.

Трябва непрекъснато да си напомняме, че Етиката и Естетиката не бива да се изключват взаимно и да имаме предвид, че постигането на естественост е изключително трудно и взискателно начинание. Също така, то често няма нищо общо с оригиналната концепция за Естетика. Следователно, съществува една неутрална територия, един междинен път, който можем да следваме, за да задоволим нуждите на пациента като същевременно се придържаме към добрата професионална етика. Това пространство се намира на границата между рационалното и емоционалното, между чувствата и техническото познание. То е там, където емоционалният свят и научното познание се събират и се разделят. Създаването на Истинската Естетика.

Back To Speakers Page