invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
hotel
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Съвременни иновации в естетичната ортодонтия

Dr. Rafi Romano

Съвременният живот е свързан с множество предизвикателства пред естетичната стоматология.

Хората, които ползват днес услугите на естетичната стоматология са млади, чиито стил на живот е забързан, но в същото време изискванията са им много високи.

Едни от целите на съвременната стоматология са хармония, симетрия, пропорции и здраве на меките и твърдите тъкани.
Лекцията ще изследва лечебния процес от множество точки на предимство в опит да балансира изключително сложния процес на достигане до диагноза от една страна и запазване на простота и последователност от друга.
Ще се обърне специално внимание на концепцията за минимална инвазивност, където подреждането на зъбите ще даде възможност за такъв подход.
„Изкуството на усмивката” (“The Art of The Smile”) ще бъде представено чрез множество клинични случаи и дефинитивни лечебни протоколи, като се ще се стремим те да са максимално опростени.

Back To Speakers Page