invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Естетика, оклузия и функция. Демонстрация на живо
MDT Yochen Peters

Комуникация между пациент, лекар по дентална медицина и денталната лаборатория.

Професионализъм и ефективност или историята от изпиляването през отпечатъка до циментирането.

Естетична/функционална протезна конструкция и връзката с дъвкателния апарат.

Към множествените контактни точки и тяхното влияние.

Оклузалният компас като навигатор за създаването на оклузалната повърхност.

Оклузалният компас като водач по време на сканирането и дизайна на напълно анатомични корони и мостове.

Оклузалният компас като икономически фактор за денталната практика и лабораторията.

Протокол за лекаря по дентална медицина и зъботехника.

Оклузални повърхности, които не трябва да се изпиляват.

Рационален работен процес и функционално ръководство.

Back To Speakers Page