invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
congress&hotels
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Пародонтално-ендодонтски взаимовръзки
Prof. Dr. Joshua Moshonov


Когато диагностицираме периодонтални лезии ние трябва да оценим генезата и патофизиологията на заболяването. Използването на клинични и рентгенографски методи на изследване е от основно значение за определяне дали лезиите са както следва:
1. Първични ендодонтски лезии
2. Първични ендодонтски лезии с вторично засягане на пародонта
3. Първични пародонтални лезии
4. Първични пародонтални лезии с вторично засягане на ендодонциума
5. Истински комбинирани лезии
6. Лезии с едновременно засягане на пулпата и пародонта

Ще се обсъдят диференциалното диагностициране и лечебните процедури.

Back To Speakers Page