invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Имедиатното имплантиране и натоварване на базата на 19-годишен опит и 3600 поставени импланта. Авторът ще разгледа индикациите и контраиндикациите, видовете и методиките за незабавно имплантиране и натоварване
Д-р Иван Минчев

tema

tema

tema


Back To Speakers Page