invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
hotel
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Dr. Yoav Grossmann

лекция 1 (секция ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 27.04.2012, от 17:30 часа): Принципи на оклузия при тотални протези

Лекцията ще разгледа концепциите за оклузията, които се прилагат, за да се постигне балансирана оклузия при лечението с тотални протези.
Ще бъдат дискутирани както статичните, така и динамичните компоненти на оклузията.


лекция 2 (секция ЗЪБОТЕХНИКА, 27.04.2012, от 13:30 часа): Клинични и лабораторни индикации за тотални и частични протези върху импланти

Лекцията ще разгледа клиничните и лабораторните аспекти, съобразявайки необходимия брой импланти, тяхното положение и видът на ретенцията, който ще се използва.

Back To Speakers Page