invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
hotel
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Отлични резултати и нови перспективи с естетичните композитни възстановявания
Prof. Antonio Cerutti

Главните цели на съвременното ресторативно зъболечение са коректната зъбна препарация, правилното прилагане на адхезивните материали и техники, както и изработването на естетични възстановявания.

Възстановяванията на фронтални зъби са сред най-често срещаните процедури в оперативното зъболечение. Те варират от прости възстановявания с две повърхности и лингвален достъп до много по-сложните възстановявания IV клас. Такива широкообхватни дефекти представляват голямо предизвикателство.

Възстановяванията при витални и ендодонтски лекувани зъби трябва да са достатъчно здрави, за да устоят на оклузалното натоварване като в същото време трябва да са високо естетични. Техниката е взискателна и изисква достатъчно време, както и добър клиничен подход.

Възстановяванията на дистални зъби с композит вече са се утвърдили като реална алтернатива на амалгамата. Със съществуващите към момента композити малките лезии могат да бъдат възстановени лесно и бързо, докато големите често изискват комбиниране на максимално консервативна емайлова препарация, правилен подбор на материали и акуратна послойна техника. Правилното приложение на адхезива и прецизната техника за нанасяне и финиране спомагат да се минимализират микропросмукването и постоперативната чувствителност. Въпреки напредъка в тази област, процедурата все още зависи от способностите на оператора и стъпките й трябва да бъдат следвани стриктно.

Индиректните керамични възстановявания и композитните инлеи ни дават чудесната възможност да правим естетични възстановявания на фронтални и дисталнизъби в случаите, когато директните композитни възстановявания не са „индицирани" поради естетичен проблем/изискване, кариозна лезия, голямо дефектно възстановяване или зъбна фрактура.
Back To Speakers Page