invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
hotel
sponsors
contacts
Prof. Antonio Cerutti
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
Prof. Antonio
Cerutti
Проф. Антонио Черути M.D., D.D.S.

Професор по ресторативно зъболечение към денталния факултет на университета в Бреша и към училището за дентални хигиенисти „Vita e Salute - San Raffaele" в Милано. Председател и директор на катедрата по ресторативно зъболечение към Факултета по дентална Медицина на университета в Бреша.
Активен член Италианското ендодонтско общество (SIE) и бивш член на оценяващия комитет на Италианското ендодонтско общество (SIE), активен член на италианското общество по ресторативно зъболечение (SIDOC) и на международната асоциация за дентални изследвания (IADR). Един от основателите на Италианската академия за естетично зъболечение (IAED)
Главен редактор на "Italian Journal of Endodontics" 2008-2011.
Получил наградата за изследване „Garberoglio" на изследователския екип към Италианското ендодонтско общество (SIE) през 1996, 2000 и 2007 г., както и наградата за изследване „Pietro De Fazio" от Италианското общество по ресторативно зъболечение (SIDOC). Автор на повече от 200 научни разработки и значими публикации в сферата на ресторативното зъболечение и ендодонтията.
Съавтор на мултимедийния учебник „Основни принципи в адхезивното зъболечение: ключа към успеха" (Guidelines for Adhesive Dentistry The Key to Success (Book/DVD set), Quintessenz Verlags-GmbH, Берлин 2007 (издания на италиански, английски и немски език) и на учебника "Restauri estetico-adesivi indiretti parziali nei settori posteriori" Utet Scienze Mediche 2007. Лектор на международни конгреси и практически курсове по ресторативно зъболечение и ендодонтия. Специализирана частна практика изключително в областта на ресторативното зъболечение и ендодонтията.

тема на лекцията: Отлични резултати и нови перспективи с естетичните композитни възстановявания
Co-autor of: Guidelines for Adhesive Dentistry: The Key to Success (Book/DVD set)

Hardcover, 416 pages, 1365 images (colored)
Language: English
Sections: Restorative Dentistry, Aesthetics
Edition: 2009
Quintessenz Verlags-GmbH
Back To Speakers Page