invitation
programme
register
home
lectures
stands
sotial programme
hotel
sponsors
contacts
Copyright 2012 Infodent-BG Ltd, 7-9 Lidice str., 1113 Sofia, Bulgaria, phone/fax: +359 2 963 45 43
РЕЗЮМЕ
Критични фактори за успеха при възстановявания върху импланти и естествени зъби в естетичната зона
Prof. Nitzan Bichacho

Красивата усмивка е пряко отражение на определен стил на живот. Подчертаването на красотата на лицето е едно от основните изисквания на пациентите, които търсят висококачествени дентални услуги. Долната една трета от лицето има огромно въздействие върху възприятието ни за лицева естетика и в своята роля един красив дизайн на усмивката променя не само нея, но и цялостното излъчване.
Веднъж постигната съвършена интеграция между възстановяването и меките тъкани на лицето, можем да очакваме подобряване на естествената красота. С постоянно нарастващото значение на външния вид, налагано от медиите, пациентите и обществото като цяло, естетичната дентална медицина набира все по-голяма популярност. Подобрявайки несъвършени лицеви пропорции и форми, хирурзи, ортодонти и протезисти имат уникалната възможност да вплетат тези естетични нужди в изчерпателния лечебен план, създавайки по този начин една привлекателна усмивка.
За постигането на прецизност по отношение на препарацията, точността и крайния естетичен резултат се нуждаем от задълбочен научно-обоснован лечебен план, който е индивидуален за всеки отделен случай. Проектирането на една нова усмивка се състои от много стъпки, всяка от които е с голямо значение. Изпълнени правилно, те водят до постигането на успешни и предвидими резултати.
Тази лекция ще Ви представи иновативни концепции и техники, както и някои нови възстановителни продукти, които са ключови за постигането на дълготрайни и естествено изглеждащи конструкции.
Ще бъдат разгледани най-съвременните лечебни модалности и многообразие от лечебни планове и клинични процедури – от диагностичния преглед, през снимков материал и провизори, техники и концепции за подготовка на мекотъканния профил, до постигането на оптималното окончателно възстановяване или надимплантна конструкция. Лекцията включва множество клинични съвети за всяка лечебна модалност, които лекторът ще сподели с публиката.

Back To Speakers Page